Usluge

Savjetovanje

Savjetovanje i usluge u poslovanju lijekovima, biološkim lijekovima i/ili lijekovima za naprednu terapiju, medicinskim proizvodima i novim tehnologijama u medicini:

  • razvoj poslovanja
  • regulacijski i medicinski poslovi
  • vigilanca lijekova i medicinskih proizvoda
  • pristup tržištu
  • promocija, marketing i prodaja
  • distribucija ili koordinacija distribucije

Zastupanje

Poslovi zastupanja multinacionalnih kompanija koje nisu prisutne u regiji, a bave se proizvodnjom, promocijom i/ili prometom:

• lijekova
• bioloških lijekova i/ili lijekova za naprednu terapiju
• medicinskih proizvoda
• novih tehnologija u području medicine

replica watches uk
replica watches uk
replica watches uk
tag heuer replica
rolex replica uk
chanel outlet